22 February 2017

Spółka Tauron Dystrybucja zapewnia, że liczniki zamontowane u jej klientów będących prosumentami umożliwiają stosowanie rozliczeń z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego. Wcześniej prosumenci kontaktujący się w tej sprawie z Tauronem otrzymywali sprzeczne informacje.

 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni uwzględniać w rozliczeniach ze swoimi klientami, którzy użytkują mikroinstalacje OZE, tzw. bilansowanie międzyfazowe.

 

W ustawie czytamy, że „sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a [red. – ustawy o OZE], dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

 

Dzięki temu prosumenci, którzy wcześniej tracili w przypadku określonego skonfigurowania mikroinstalacji z domową siecią, powinni zwiększyć korzyści finansowe generowane na konsumpcji energii, którą sami produkują.

Jeden z czytelników portalu Gramwzielone.pl, właściciel domowej mikroinstalacji, zgłosił się do Taurona z wnioskiem o zamontowanie licznika, który umożliwi prawidłowe rozliczanie produkowanej przez niego energii w ramach bilansowania międzyfazowego.

Wcześniej pracownik spółki Tauron Dystrybucja miał przekazać mu, że zamontowany u niego licznik, przy okazji uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie posiadał funkcjonalności umożliwiających bilansowanie międzyfazowe.

 

Natomiast w pisemnej odpowiedzi otrzymanej od spółki Tauron Dystrybucja jej przedstawiciel zapewnił, że „nowelizacja ustawy OZE dopuszcza możliwość bilansowania energii w systemach informatycznych”.

 

– Nowelizacja ustawy nie wskazuje bowiem, gdzie ma następować bilansowanie (czy w urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym czy też w systemie odczytowym), a jedynie sam fakt wykonania takiego bilansowania i przekazania jego wyniku do sprzedawcy. Przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonaniu bilansowania poza licznikiem eliminuje konieczność wymiany liczników – poinformował naszego czytelnika Tauron.

O tym, że stosowane przez Tauron Dystrybucję urządzenia umożliwiają rozliczanie prosumentów zgodnie z wpisanym do ustawy o OZE bilansowaniem międzyfazowym, zapewniło portal Gramwzielone.pl biuro prasowe spółki.

 

– Tauron Dystrybucja informuje, że stosuje dla prosumentów liczniki energii elektrycznej, które zapewniają odrębną rejestrację danych pomiarowych dla energii wprowadzonej i pobranej do i z sieci dystrybucyjnej. Zdaniem Tauron Dystrybucja obecnie nie zachodzi konieczność wymiany liczników energii elektrycznej. Tauron Dystrybucja przekazuje sprzedawcy dane pomiarowe dla energii wprowadzonej do sieci oraz dla energii pobranej z sieci, po uprzednim zbilansowaniu tych energii z wszystkich faz. Przekazane dane pomiarowe pozwalają prawidłowo rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej przez prosumenta, po uwzględnieniu systemu opustów wskazanych w ustawie – informuje Marcin Marzyński, rzecznik spółki.

W ubiegłym kwartale w sieci zarządzanej przez spółkę Tauron Dystrybucja pojawiło się ponad 800 nowych prosumentów.

 

Na koniec 2016 roku w sieci tego operatora sieci dystrybucyjnej funkcjonowało około 4,94 tys. mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy około 30 MW, czyli niemal 1/3 całkowitego potencjału mikroinstalacji przyłączonych do sieci największych OSD. Jak zapewnia Tauron, 3,64 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 24,2 MW przyłączono do jego sieci wyłącznie w 2016 r.

 

Dominującym typem mikroźródeł w sieci Tauron Dystrybucja są instalacje fotowoltaiczne, których udział w mocy zainstalowanej wszystkich przyłączonych mikroinstalacji wynosi około 98 proc. Za pozostałe moce odpowiadają mikrobiogazownie o łącznej mocy ok. 70 kW, mikroelektrownie wiatrowe o mocy ok. 40 kW, a także mikroźródła wodne o mocy ok. 500 kW.

 

red. gramwzielone.pl

Tauron: liczniki montowane u prosumentów bilansują energię między fazami.

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera