28 February 2017

PKN Orlen rozpoczął projekt zmierzający do wyposażenia swoich stacji paliw w turbiny wiatrowe. Jak zapewnia, to kolejny krok, po montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw. W planie jest też pilotaż mający na celu budowę magazynu energii.

 

Instalacja pierwszej turbiny wiatrowej na wybranej stacji paliw została zaplanowana w 2018 r. Orlen zapewnia, że jeżeli pilotażowa konstrukcja okaże się atrakcyjna biznesowo, ma szansę zostać rozpropagowana na szerszą skalę, "stanowiąc element zaangażowania PKN Orlen w rozwój energetyki w obszarze OZE".

 

Orlen zakłada, że turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i mocy w zakresie 20-40 kW umożliwi częściowe pokrycie zapotrzebowania stacji benzynowych na energię elektryczną, a jednocześnie ma stanowić funkcję „witacza”, masztu reklamowego.

 

 Uniezależnienie od kierunku wiatru oraz możliwość pracy nawet przy bardzo słabym wietrze pozwala na generowanie energii praktycznie przez cały rok. Konstrukcje o pionowej osi charakteryzują się cichą, niemal bezgłośną pracą. W związku z tym eksploatacja urządzenia nie wpłynie na komfort użytkowników oraz pracowników stacji – zapewnia Orlen.

 

PKN Orlen wdrożył już pilotażowe mikroinstalacje fotowoltaiczne na jedenastu stacjach paliw, rozmieszczonych w całym kraju. Z zainstalowanych 190 kWp uzyskano w pierwszych sześciu miesiącach blisko 80 MWh energii elektrycznej, zużytej niemal w całości na potrzeby własne stacji. Orlen zapewnia, że w tym przypadku monitorowane są wszystkie najważniejsze parametry instalacji i dokonywane są niezbędne korekty.

 

– Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasila część potrzeb własnych stacji przynosząc zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu, jak też efekt ekonomiczny poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci. Moduły fotowoltaiczne umieszczone zostały na dachach i wiatach stacji paliw, wkomponowując się tym samym w dotychczasową architekturę obiektów. Ilości energii generowanej ze słońca, a także wielkość zredukowanej w ten sposób emisji, prezentowane są na zainstalowanych w pawilonach sklepowych monitorach – komentuje Orlen.

 

PKN Orlen informuje ponadto o planowanym wdrożeniu pilotażowej instalacji do magazynowania energii elektrycznej. Obecnie ma być prowadzony proces badania rynku pod kątem jej zakupu, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców.

 

– Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i stabilności jednostek wytwórczych OZE. Instalacja pilotażowej jednostki, wyposażonej w akumulatory energii pozwoli na oszacowanie potencjału wykorzystania magazynu do integracji OZE – informuje Orlen.

 

red. gramwzielone.pl

Orlen ma już PV, teraz czas na turbiny wiatrowe i magazyn energii

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera