30 January 2017

 

Kontynuując obecną politykę zamiast minimum 15 proc. zmierzamy do osiągnięcia celu OZE na poziomie 12,75 proc. Uważam, że aby urealnić wykonanie celu 15 proc. powinny być już teraz znane inwestorom plany aukcji OZE do końca 2019 roku - twierdzi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) na łamach portalu WNP.

W jakim miejscu była Polska na koniec 2016 roku, a jeśli brakuje informacji to na koniec 2015 roku, pod względem realizacji celu OZE na 2020 rok w stosunku do założeń wynikających z Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD)?

 

- KPD z 2010 roku jest już od kilku lat zdecydowanie nieaktualnym dokumentem, z kilku powodów. Już na etapie opracowania w 2009 roku zostały w nim przeszacowane możliwe do gospodarczego wykorzystania zasoby biomasy na cele energetyczne, nie przewidziano i nie zapewniono wsparcia dla uzyskania wymaganego udziału biopaliw transportowych drugiej generacji i rozwoju transportu elektrycznego opartego na energii z OZE. Przez pierwsze 5 lat obecnej dekady system wsparcia realizował ciągle  poprzednią dyrektywę OZE, gdzie chodziło tylko o cele związane z energię elektryczną, co prowadziło do schodzenia ze ścieżki rozwoju poszczególnych technologii założonej w KPD.

 

Wreszcie nastąpił nieuwzględniony w KPD olbrzymi postęp w technologii energetyki słonecznej i wiatrowej. Dyrektywa zakłada aktualizacje KPD, o ile następuje odchylenie od zaplanowanej ścieżki, ale w oparciu o nią Komisja Europejska (KE) nie może nałożyć  kary na  kraj członkowski za niedopełnienie tego zalecenia, może ustalać karę  tylko za nieosiągnięcie celu. Dlatego tak jak za niewłaściwe należy uznać „szycie” nowych regulacji na miarę starego KPD, bez jego aktualizacji, bo to już nie ma uzasadnienia, tak i ocena aktualnego stanu rozwoju OZE w odniesieniu do ścieżek w polskim KPD byłaby obecnie już czymś mało poważnym.

 

Natomiast ważny w kontekście samej dyrektywy pozostaje minimalny 15 proc. cel udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii  jaki Polska zobowiązała się osiągnąć do 2020 roku i realnie oraz prawnie możliwe ścieżki jego realizacji w obszarze ciepła, energii elektrycznej i napędów w transporcie, gdzie też jest minimalny obowiązkowy subcel wynoszący 10 proc. energii z OZE.

 

 

Pełna treść wywiadu jest dostępna na stronie portalu WNP

Grzegorz Wiśniewski, IEO: 
Polska może nie wykonać zakładanego celu OZE

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera

 

KRS 0000658262

NIP 5472171415

 

ul. Chochołowska 28

43-300 Bielsko Biała

biuro@blekitnaatmosfera.pl

 

 

Infolinia:  +48 333 003 353

 

 

 

 

© 2017 Copyright Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera